پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع تجاری

مطالب دیگر:
📌جزوه ادله اثبات دعوی شمس📌حل المسائل کتاب مبانی آمار ریاضی پارسیان📌دانلود کتاب اصول آنالیز ریاضی رودین ترجمه عالم زاده📌مقاله ای در مورد انکودر (پاورپوینت)📌دانلود جزوه سیستم های مخابرات سیار📌مجموعه اندیکاتور های بازار فارکس 1📌نرم افزار گرفتن شارژ رایگان برای همه ی اپراتور ها📌31-تعیین الگوی حجم تردد ساعت طراحی و ضریب توزیع ساعتی در جاده های برون شهری ایران براساس مطالعه موردی بر روی محورهای منتخب كشور📌32-طراحی هماهنگ و بهینه سرعت مجاز متغیر و كنترلگر رمپ ورودی در بزرگراه مطالعه موردی بزرگراه صدر📌33-طراحی و پیاده سازی یك سامانه ی هوشمند شمارش خودرو به منظور ثبت اتوماتیك و دقیق آمار ترافیكی محور های جاده ای📌34-ارائه مدل طراحی مسیر سرویس مدارس و حل آن با الگوریتم ژنتیك📌35-آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یكسیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی مهرآباد📌36-طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور📌37-روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها📌38- ارزیابی گزینه های مختلف اساس، در طراحی روسازی بلوكی بتنی بندر شهید رجائی📌39-طراحی یك شبكه عصبی جدید برای كاربرد در مسایل مهندسی📌40-طراحی بهینه سیستم كنترل سیلاب عسلویه با استفاده از الگوریتم ژنتیك📌تفسیر کیفی رفتار جمعی وسائل نقلیه در صحنه ترافیک با سیستم استنتاج فازی📌رای گیری درمحیط فازی📌هماهنگي بين عوامل كنترل سيگنال ترافيك (چراغ راهنمايي) بر اساس Q-learning

شامل 20 اسلاید قابل ویرایش