پاور پوینت مجتمع تجاري نصر

مطالب دیگر:
بررسي ميزان آگاهي مادران از ديسك فاكتورهاي عفونت ادراربررسي عواملي كه دانش اموزان را به سوي رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهدمقايسه شيوع افسردگي در بين زنان و مردان زنداني و غير زنداني حدود سني 35 سالهرابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسي(دختران و پسران )رابطه بين كمال گرايي و تربيت تولدبررسي رابطه بين فرزند پروري و سلامت عمومي در بين نوجوانان 14 سالهبررسي و مقايسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالممقايسه ويژگي هاي شخصيتي در بين زنان و مردان شاغل حدود سني 30 سالبررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي در افزايش سلامت روانشناختي دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورين مدمقايسه رضايت زناشويي در بين زنان مطلقه و زنان متأهلبررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان دختر و پسر حدود سني 20 الي 22بررسي نگرشهاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستانبررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستانبررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش اموزان دختر مقطع متوسطهبهزيستي شخصيتي دختران فراري با دختران عادي 20-18 سالهبررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري و آموزش كودكان مقطع اول ابتداييبررسي اثربخشي آموزشي مهارتهاي اعتباري بر سلامت روان شناسي دانشبررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي- ژرمني و- كامن لا و حقوق اسلاميمقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديدتحقیق ويروس شناسي و بيماري انفلوانزاي طيور

شامل 110 اسلاید قابل ویرایش - بهمرا آنالیز مجتمع

بدين منظور درابتدا سراغ دو مجموعه از اين دست يكي در داخل و ديگري در خارج از كشور رفته وسعي در شناسائي و معرفي اين مجموعه ها با در نظر گرفتن موقعيت مكاني ، تفاوتهاي فرهنگي ، اجتماعي و مسائل سياسي اقتصادي حاكم داريم.